ZARYS

HISTORII GIMNAZJUM

 

 

 Gimnazjum w Łebie powstało w 1999 roku. Ministerstwo Edukacji zlikwidowało 8-letnią szkołę podstawową, a wprowadziło 6-letnią podstawówkę i 3-letnie gimnazjum. Jednocześnie skróciło czas nauki w liceach do trzech lat. W pierwszym roku istnienia do gimnazjum uczęszczało 76 uczniów (Łeba- 57 uczniów, Nowęcin i Żarnowska- 17 uczniów). Zajęcia odbywały się w dalszym ciągu w budynku szkoły podstawowej. Funkcję dyrektora władze miejskie powierzyły Piotrowi Łakisowi. W roku szkolnym 2000/2001 przybyły klasie drugie. Liczba uczniów uległa podwojeniu, zwiększyła się do 145. Z tego na Nowęcin przypadało 23, a na Żarnowską 11 osób. Zwiększyła się liczba i struktura zatrudnienia. Rok szkolny 2001/2002 to pierwszy rok, w którym szkoła osiągnęła pełny stan osobowy, to znaczy pojawiły się klasy trzecie. Szkoła liczyła 218 uczniów. Szkole przybył etat wicedyrektora, którym została Beata Woszczyńska. Zatrudniono też pedagoga szkolnego panią Aleksandrę Replin. Bardzo ważnym wydarzeniem było przeniesienie gimnazjum do pokoszarowego budynku przy ulicy Nadmorskiej 21, co nastąpiło 1 września. Odszedł Piotr Łakis, z funkcji wicedyrektora zrezygnowała Beata Woszczyńska. 1 września 2002 roku władze miasta postanowiły powierzyć funkcję dyrektora Tadeuszowi Rabce. Na zastępcę dyrektor powołał Teresę Lis, która w roku następnym wygrała konkurs na dyrektora, a funkcję wicedyrektora powierzyła Janinie Madejowskiej. W październiku 2005 roku otrzymaliśmy zgodę Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi na nadanie Gimnazjum w Łebie imienia. 18 maja 2006 roku odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Papieża Jana Pawła II. 3 października 2007 roku delegacja szkoły uczestniczyła w spotkaniu na Jasnej Górze. Gimnazjum w Łebie otrzymało fragment sutanny Papieża Jana Pawła II i gwóźdź do sztandaru z rąk ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. W maju 2007 roku rezygnację ze stanowiska złożyła Teresa Lis. Władze miasta powierzyły funkcję dyrektora Janinie Madejowskiej, która na zastępcę powołała panią Beatę Woszczyńską. 1 września 2009 roku obchodziliśmy jubileusz 10-lecia gimnazjum. Dla utrwalenia pamięci nasza placówka otrzymała z rąk artystki Iwony Jesiotr-Krupińskiej papieskie popiersie. Popiersie znajduje się w miejscu poświęconym Patronowi Szkoły.