INFORMACJE

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW

 

Przewodnicząca - Bożena Wójcicka-Karapuda

Zastępca - Beata Armadzka-Peta

Skarbnik - Katarzyna Zirotzka

Przedstawiciele RR: Agnieszka Mądra-Ostrowska, Tomasz Zenker

 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 

Data

 

Godzina

Spotkania

Klasy

21.09.2016r.

 

21.09.2016r.

16:00 – 16:30

 

16:30 – 17:30

Spotkanie z dyrektorem

 

Spotkanie z wychowawcą

 

I,II,III

 

I,II,III

 

26.10.2016r.

 

16:00 – 17:00

Dyżur uzupełniający wychowawców

I,II,III

30.11.2016r.

16:30 – 17:15

 

17:20

Spotkanie z pedagogiem - pedagogizacja rodziców (kl. I - III)

 

Wywiadówka z rodzicami uczniów klas I-III

 

I,II,III

 

I,II,III

12.01.2017r.

16:30 – 17:30

Konsultacje z nauczycielami w Szkole Podstawowej.

I,II,III

 

 

22.02.2017r.

16:00 – 17:00

Spotkanie z wychowawcą

Podsumowanie osiągnięć uczniów

 

I,II,III

 

 

27.04.2017r.

(szczegółowe informacje poniżej)

16:00

 

 

15:30

 

17:00 - 18:30

Spotkanie z wychowawcą (w Szkole Podstawowej w Łebie).

 

Spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Szkolenie dla rodziców i nauczycieli nt. fonoholizm - nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. O czym powinniśmy pamiętać w szkole i w domu, aby odpowiedzialnie korzystać z mediów cyfrowych?

I, II, III

 

 

III

 

 

I, II, III

17.05.2017r.

16:00 - 17:00

Dyżur nauczycieli i wychowawców klas

/zagrożenia uczniów oceną ndst./

I, II, III

Zmiana terminu i miejsca spotkania z rodzicami

Spotkanie z rodzicami odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Łebie

Plan spotkania

Godzina

Klasa

Spotkanie z wychowawcami

nr sali/

miejsce spotkania

15:30

III A

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

E. Sękowska / T. Antoszek

17

16:00

I A

T. Antoszek

1

I B

G. Braun - Rulewska

2

II A

M. Kietlińska - Antoniewicz

3

II B

L. Fic

18

III A

E. Sękowska

17

17:00-

18:30

Wszystkie klasy

Szkolenie dla rodziców i nauczycieli

FONOHOLIZM  nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. O czym powinniśmy pamiętać w szkole i w domu, aby odpowiedzialnie korzystać z mediów cyfrowych.

Hala sportowa

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Termin

Godzina

 

Miejsce

30.08.2016

12.00

(Prezydium RR SP i Gim)

 

28.09.2016

17.00

RR SP i Gim

Pokój nauczycielski SP

26.10.2016

17.00

RR SP i Gim

Pokój nauczycielski SP

22.02.2017

17.00

RR Gimnazjum oraz

Rady Rodziców Klas Gimnazjum

Sala audiowizualna Gim

23.02.2017

17.00

RR SP oraz

Rady Rodziców Klas SP

Stołówka szkolna SP

24.05.2017

17.00

RR Gim oraz Komitet Organizacyjny Balu Gimnazjalnego

Sala audiowizualna Gim

25.05.2017

17,00

RR SP

Pokój nauczycielski SP

 

GODZINY PRACY

DYREKCJI ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁEBIE

NADZÓR

PN

WT

ŚR

CZW

PT

Dyrektor ZS

Maciej Barański

wg. planu

ind.

8,00-11,30

12,00-15,15

8,00-14,00

wg. planu

ind.

Wicedyr. Gim

E. Frączek

8,00-15,15

10,00-15,15

8,00-13,30

14,00-15,15

8,00-14,00

 

ZŁOTA LISTA 2015/2016

PODSUMOWANIE KURATORYJNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

 

MAMY

DWOJE LAUREATÓW I OŚMIORO FINALISTÓW

WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

 

 

Przedmiot

 

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel prowadzący

Wynik

1

 

2

3

Biologia

 

Biologia

Biologia

 

Magdalena Królikiewicz

 

Urszula Andrzejak

Aleksandra Chwil

IIIa

 

IIIb

IIIa

mgr Ewelina Bas

 

mgr Ewelina Bas

mgr Ewelina Bas

finalista - uzyskała 46p. (laureat- 48p.)

 

 

finalista

finalista

(2014/2015 i 2015/2016)

 

1

2

3

Informatyka

Informatyka

Informatyka

Robert Okenczyc

Filip Salamon

Błażej Peta

IIIb

IIIa

IIIa

mgr Tomasz Antoszek

mgr Tomasz Antoszek

mgr Tomasz Antoszek

laureat

finalista (2014/15 i 2015/16)

finalista

 

1

2

Chemia

Chemia

Błażej Peta

Izabela Stachewicz

IIIa

IIIa

mgr Emilia Sękowska

mgr Emilia Sękowska

laureat

finalista

 

1

Geografia

Zuzanna Staniaszek

IIIa

mgr Wioletta Nowakowska

finalista

 

1

Historia

Przemysław Pietruszewski

IIIa

mgr Wiesław Baniak

finalista

 

 
Finaliści konkursów kuratoryjnych otrzymują dodatkowo 7 pkt. w swoim systemie rekrutacyjnym, a za dwukrotny finał 10 pkt. Laureaci są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
 

CO TO JEST NUADU? INFORMATYZUJEMY NAUKĘ

 

 

Od stycznia 2017 roku Zespół Szkół w Łebie przystąpił do interaktywnej platformy edukacyjnej NUADU - czyli Edukacja Przyszłości dla Każdego. Platforma umożliwi dostęp uczniom i nauczycielom do bazy oraz przeprowadzanie w trybie online prac domowych i innych sprawdzianów wiedzy uczniów z przedmiotów: historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda, fizyka, biologia, geografia, chemia, historia i wos. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdują się na stronie szkoły w zakładkach "dokumenty""dla rodziców".