REKRUTACJA DO GIMNAZJUM 2015/2016

 
Karta zgłoszenia ucznia

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych  gimnazjum

Zaproszenie dla rodziców 
 
 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

  • Elektroniczna rejestracja kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w systemie KSEON Optivum firmy Vulcan rozpocznie się w maju 2014 roku. Rekrutacja odbywać się będzie na podanej stronie:  www.nabor- pomorze.edu.com.pl.

  •  Zarządzenie Nr 4/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

  •  Procedury przeprowadzania  egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014.
 
  • Reforma nauczania 2012
   
   

ZBIORCZY WYKAZ SZKÓŁ POWIATU LĘBORSKIEGO

Lp.

Nazwa szkoły

Adres szkoły, telefon

Typ szkoły

Adres strony www

oraz e-mail

1

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

 

ul. Dygasińskiego 14

tel. (059) 862-12-93 

LO

www.lo1.lebork.pl

1lolebork@op.pl

2

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

 

ul. Marcinkowskiego 1

tel./fax (059) 862-22-97

LO

www.zso2.com

sekretariat@zso2.com

3

Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych               

ul. Marcinkowskiego 1

tel./fax (059) 862-22-95

T

ZSZ

www.zsmi.pl

sekretariat@zsmi.pl

4

Powiatowe Centrum Edukacyjne -Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Pionierów 16

tel. (059) 862-16-67

(059) 862-32-43

T

ZSZ

www.zsp.2com.pl

zsb_lebork@interia.pl

6

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

ul. Warszawska 17

tel. (059) 862-21-92

T

zsgzia@gmail.com

7

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Mikołaja Reja 18

tel. 59 86 21 577

ZSZ

Specjalna

Nr 4

osw@osw.pl.pl

www.gim.lebork.ids.pl

8

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie

ul. Nadmorska 21

tel. 598 661 501

LO

T

ZSZ

ssp.leba@op.pl

www.liceumleba.pl/