OGŁOSZENIE


 

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty przetarg na dowóz dzieci do szkoły.

Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo - Handlowego "Bosman" Ryszard Frankowski 84-360 Łeba ul. Szkolna 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Zgodnie z  §1 ust.1 pkt2, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2009 r. Nr226 poz.1817)