PATRON NASZEJ SZKOŁY

 

"Wy jesteście przyszłością świata!

Wy jesteście nadzieją Kościoła!

Wy jesteście moją nadzieją!"

                                                Jan Paweł II

 

W szkole znajduje się papieskie popiersie, które otrzymaliśmy z rąk artystki pani Iwony Jesiotr-Krupińskiej

 
  • RODZINA SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

 

Ponad dziesięć lat temu szkoły noszące imię Jana Pawła II postanowiły nawiązać ze sobą współpracę i powołały Ogólnopolską Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II. Rodzina Szkół spotyka się w październiku na dorocznych zjazdach na Jasnej Górze w Częstochowie. Uczestnicy spotkań podejmują wiele działań. Opublikowany został album Rodziny Szkół prezentujący sztandary poszczególnych placówek. Organizowane są też liczne konkursy, a podczas zjazdów przypomina się naukę Jana Pawła II. 3 października 2007 roku delegacja naszej szkoły po raz pierwszy uczestniczyła w spotkaniu na Jasnej Górze. Gimnazjum w Łebie otrzymało fragment sutanny Papieża Jana Pawła II i gwóźdź do sztandaru z rąk ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Od tamtej pory bierzemy czynny udział w pielgrzymkach Szkół Jana Pawła II na Jasną Górę. Chętnie uczestniczymy we wszystkich uroczystościach związanych z rocznicami i działalnością Jana Pawła II.

 

 

Logo Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Strona jest dostępna pod adresem: www.rodzina.org.pl

 
  • SZTANDAR JEST SYMBOLEM NASZEJ SZKOŁY I JEJ TRADYCJI

 

 

Każdego roku uroczyście obchodzimy 18 maja, bo tego dnia otrzymaliśmy imię wielkiego Polaka - Jana Pawła II

 
  • HYMN RODZINY SZKÓŁ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

1. My, Jana Pawła uczniowie

słowa ojca w czyn chcemy przemieniać

pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.

Twoje słowa, które uczą mądrości.

Twoje czyny przepełnione miłością,

by na zawsze czyste serce już mieć.

 

2. Trudno być dobrym człowiekiem

gdy świat pędzi i goni bez celu,

dlatego razem przypomnieć warto.

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.

Twoje słowa, które uczą mądrości.

Twoje czyny przepełnione miłością,

by na zawsze czyste serce już mieć.

 
  • HYMN SZKOŁY

(NA MELODIĘ "BARKI")

 

1. My Jana Pawła uczniowie

Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać

Pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.

Twoje słowa, które uczą mądrości.

Twoje czyny przepełnione miłością,

By na zawsze czyste serce już mieć.

 

2. Trudno być dobrym człowiekiem,

Gdy świat pędzi i goni bez celu.

Dlatego razem przypomnieć warto.

 

Ref. Twoje myśli…

 

3. My, młodzież z Gimnazjum w Łebie

Pamiętamy o Twych czynach i słowach

Kochany Ojcze wciąż wspominamy.

 

Ref. Twoje myśli…