KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
 

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016r.

godz.8.00 – Gimnazjum

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2016r.

 

Ferie zimowe:  – 16 – 29 stycznia 2017r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017r.

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2017r.

·          z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

·          z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017r.

·          z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

·          z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r.

·          na poziomie podstawowym – godz. 9:00

·          na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem: od 6 do 8 grudnia 2016

 

Dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych:

 - 01 listopada 2016r.

 - 11 listopada 2016r.

 - 06 stycznia 2017r.

 - 01 maja 2017r.

-  03 maja 2017r.

 - 15 czerwca 2017r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 - 14.10.2016r.

 - 31.10.2016r.

 - 02.05.2017r.

 - 16.06.2017r.

 - 19-21 kwietnia 2017r. dla klas I-II Gimnazjum

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych – 23 czerwca 2017r.

godz. 9.00 – klasy I- III Gimnazjum

godz. 11.00 Szkoła Podstawowa
 

HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH

 

LP.

Nazwa

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Piesza Pielgrzymka do Sianowa

9.09.2016

Ks. R. Dudek

2.

Akcja „ Sprzątanie Świata”

Wrzesień

W. Nowakowska

E. Sękowska

3.

Rajd rowerowy

Wrzesień/ październik

J. Stawrosiejko

 

4.

Sprzątanie Łebskich Cmentarzy

Październik

T. Antoszek

W. Baniak

5.

Próbny Egzamin Gimnazjalny

Listopad

M. Barański

E. Frączek

T. Antoszek

6.

Dyskoteka Andrzejkowa

Listopad

M. Jurczyk

Samorząd Uczniowski

Dyżur nauczycieli

7.

Mikołajki

Grudzień

Wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski

8.

Dzień Tolerancji

Grudzień

G. Braun- Rulewska

M.Kietlińska-Antoniewicz

9.

Wigilie klasowe

Grudzień

Wychowawcy klas

 

10.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Styczeń

Samorząd Uczniowski

11.

Dyskoteka karnawałowa

Styczeń

Samorząd Uczniowski

Dyżur nauczycieli

12.

Wielobój łyżwiarski

Okres ferii zimowych

J. Stawrosiejko

 

13.

Dzień promocji zdrowia

 

Marzec

E. Sękowska

E. Frączek

14.

Egzamin Gimnazjalny

19, 20, 21

Kwietnia

M. Barański

E. Frączek

T. Antoszek

 

15.

Spotkanie autorskie w ramach Słupskiej Wiosny Literackiej 2016

Kwiecień/ Maj

E. Bas

M. Szachniuk

jeśli będą możliwości finansowe

 

16.

Koncert z okazji Dnia Matki

„ Gramy dla Mamy”

Maj

P. Fugiel

E. Frączek

17.

Zawody w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej

„Gimnazjada”

w/g

kalendarza

J. Stawrosiejko

E. Frączek

18.

Dzień Dziecka na sportowo

Czerwiec

J. Stawrosiejko

E. Frączek

Wychowawcy klas

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 

Lp.

Nazwa

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2016

E. Frączek

M.Kietlińska-Antoniewicz

P. Fugiel

E. Sękowska

M. Jurczyk

L. Fic

T. Antoszek

 

2.

Inauguracja Katechetycznego Roku Szkolnego- Msza Św.

2.09.2016

Wychowawcy klas

Ks. R. Dudek

M. Jurczyk

M. Rabka

 

3.

Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas pierwszych

13.09.2016

M.Kietlińska-Antoniewicz

P. Fugiel

E. Bas

E. Sękowska

T. Antoszek

G. Braun- Rulewska

L. Fic

M. Jurczyk

Samorząd Uczniowski

 

4.

Zakończenie roku szkolnego Pożegnanie uczniów klas III

 

23.06.2016

M.Kietlińska-Antoniewicz

P. Fugiel

E. Frączek

Wych. klas III

T. Antoszek

L. Fic

M. Jurczyk

Samorząd Uczniowski

 

HARMONOGRAM APELI OKOLICZNOŚCIOWYCH

 

Lp.

Nazwa

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Rocznica Marszu Śmierci

Wrzesień

W. Baniak

L. Fic

2.

Dzień Papieski

Październik

Ks. R. Dudek

M. Jurczyk

Samorząd Uczniowski

3.

Święto Niepodległości

 

14.11.2016

M.Kietlińska-Antoniewicz

P. Fugiel

W. Baniak

L. Fic

T. Antoszek

4.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi Narodowej

28.04.2016

M.Kietlińska-Antoniewicz

P. Fugiel

W. Baniak

L. Fic

M. Jurczyk

Samorząd Uczniowski

5.

Dzień Patrona Szkoły

Maj

Ks. R. Dudek

Wych. klas

 

6.

Zakończenie Konkursowego Roku Szkolnego

Czerwiec

E. Frączek

M. Jurczyk

Samorząd Uczniowski

T. Antoszek

P. Fugiel

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW

 

Lp.

Nazwa

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Konkurs recytatorski

„ Poezja Karola Wojtyły”

Obchody Dnia Papieskiego

Wrzesień/ październik

E. Bas

M. Kietlińska-Antoniewicz

Ks. R. Dudek

2.

„Mistrz ortografii”

Cały rok

M. Kietlińska-Antoniewicz

 

3.

Maraton czytelniczy

Październik- maj

E. Bas

M. Kietlińska-Antoniewicz

Ks. R. Dudek

4.

„Magia czytania”- Konkurs międzyklasowy z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Październik

E. Bas

M. Kietlińska-Antoniewicz

Wychowawcy klas

5.

„ Lubimy czytać”- konkurs literacki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Październik/

Listopad

E. Bas

M. Kietlińska-Antoniewicz

 

6.

Konkurs czytelniczy

„Harry Potter i Komnata Tajemnic”

Grudzień

E. Bas

M. Kietlińska-Antoniewicz

 

7.

Konkurs czytelniczy ze znajomości lektury „Opium w rosole”

 

Marzec

E. Bas

M. Kietlińska-Antoniewicz

 

8.

Zostań Mistrzem pięknego czytania- opowiadania o przyjaźni. Konkurs z okazji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Kwiecień

E. Bas

M. Kietlińska-Antoniewicz

 

9.

Czytelnik Roku Szkolnego

2016/2017

Czerwiec

E. Bas

M. Kietlińska-Antoniewicz

 

10.

Liga Matematyczna Słupsk

Ogólnopolski konkurs matematyczny

Październik- kwiecień

L. Fic

T. Antoszek

11

Wojewódzki konkurs matematyczny

MATMAN

Październik- maj

L. Fic

T. Antoszek

12.

Konkurs matematyczny

„1 z 10”

Listopad

L. Fic

T. Antoszek

13.

„Czytanie ze zrozumieniem” – język angielski

Listopad

M. Rabka

M. Szachniuk

 

14.

Dzień Języków Obcych

luty

M. Rabka

M. Szachniuk

M. Kietlińska-Antoniewicz

M. Jurczyk

 

15.

Wiem wszystko - RAMBIT

luty

L. Fic

W. Nowakowska

 

16.

Gimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego z Elementami Wiedzy om Krajach Anglojęzycznych

„Master of English”

Marzec

M. Rabka

M. Szachniuk

17.

Konkurs Recytatorski

Poezji Angielskiej

 

 

Maj

M. Rabka

M. Szachniuk

18.

Gimnazjalny MISTRZ SUDOKU

Marzec

L. Fic

 

19.

Konkurs Wiedzy o Łebie

Kwiecień

W. Baniak

20.

Szkolny Konkurs Matematyczny

Kl. I i II

 

L. Fic

T. Antoszek

21.

Konkurs z chemii kl. I i II

Maj

E. Sękowska

22.

Konkurs Wiedzy o Morzu Bałtyckim

Marzec

W. Nowakowska

23.

Konkursy artystyczne

w/g kalendarza

P. Fugiel

E. Frączek