DOKUMENTY

PLIKI DO POBRANIA

 
Statut Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie  
Program Wychowawczy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie  
Program Profilaktyki Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie 2013-2016  
Regulamin Realizowania Projektów Edukacyjnych

 

Koncepcja Pracy Szkoły 2011 - 2016

 

Regulamin Stypendium  

Regulamin konkursu "Primus inter Pares"  

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników  
Regulamin wycieczek szkolnych  
Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Miejskiej Łeba   
Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Wicko  
Aneks do regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Wicko