NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ - mgr Ewelina Bas

 

BIBLIOTEKA CZYNNA:

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7.00 - 13.00

8.15 - 14.15

7.00 - 13.00

8.15 - 13.25 ; 14.15 - 15.05

7.00 - 13.00

 

8 l.- koło biblioteczno-redakcyjne

 

 

Informacje ogólne

 

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 3 tys. woluminów. Utworzony został na bazie biblioteki byłej szkoły podstawowej. Korzysta z niego ok. 200 uczniów, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Największym zainteresowaniem cieszy się dział literatury pięknej. Dość duży wysiłek uczyniono w zakresie uaktualnienia kanonu lektur oraz księgozbioru podręcznego.

Multimedialne Centrum Informacji składa się z czterech komputerów z dostępem do Internetu, drukarki i skanera oraz materiałów multimedialnych. Na wyposażeniu jest również aparat cyfrowy, który wykorzystujemy do działalności redakcyjnej. Biblioteka wydaje pismo "GimFormator"  – może już wkrótce w wersji sieciowej. Zapraszamy artystów pióra i rysunku oraz pozytywnie zakręconych do współredagowania naszego miesięcznika. Liczymy na wszelką pomoc Sympatyków przy redagowaniu naszej strony.

Historia biblioteki Biblioteka Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2002 roku. W wyniku reorganizacji w 1999r. utworzono dwie odrębne biblioteki szkolne. Biblioteka gimnazjalna zajmuje 2 pomieszczenia: wypożyczalnia i czytelnia z salką audiowizualną oraz z ksero. W początkowych dniach nauki księgozbiór liczył ok. 1000 książek, które zostały przekazane z biblioteki SP w Łebie na zasadzie porozumienia stron. Był to bardzo  mały księgozbiór. Brakowało lektur oraz pozycji do księgozbioru podręcznego. Mając na uwadze dynamicznie rozwijające się gimnazjum,  rozpoczęto starania o pozyskanie jak największej ilości książek. W tym celu zorganizowano szkolny konkurs biblioteczny „Podaruj książkę swojej bibliotece”, w wyniku którego do biblioteki napłynęło ponad pięćset ciekawych pozycji.  Pozyskano wiele cennych nabytków, które w znaczny sposób wzbogaciły księgozbiór biblioteki. Zakupiono też wiele nowych cennych pozycji. Dzisiaj księgozbiór liczy ponad 3 tys. woluminów.

W ramach Projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod hasłem "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych" biblioteka Gimnazjum w Łebie otrzymała 4. komputery, skaner i drukarkę oraz zestaw programów edukacyjnych. Projekt współfinansował Europejski Fundusz Społeczny. Uczniowie naszej szkoły mają zapewnione doskonałe warunki  w czytelni do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań. Centrum Multimedialne naprawdę cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów.

 
 REGULAMIN BIBLIOTEKI
 
  REGULAMIN ICIM
 
  REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
 
  NOWOŚCI BIBLIOTECZNE
 

KONKURSY BIBLIOTECZNE

 

1. Konkurs recytatorski "Poezja Karola Wojtyły" z okazji obchodów Dnia Papieskiego.

2. Plebiscyt na najciekawszą książkę - głosowanie.

3. Zalety czytania - prelekcja dla rodziców i uczniów.

4. "Magia czytania"- kampania reklamowa zachęcająca do czytania książek wybranego autora w formie plakatu lub folderu.

5. "Lubimy czytać"- recenzje książek pisanych przez uczniów klas I-III.

6. Konkurs czytelniczy "Harry Potter i komnata Tajemnic".

7. Czytelnik I semestru 2016/2017.

8. Konkurs czytelniczy ze znajomości lektury szkolnej "Opium w rosole".

9. Zostań Mistrzem Pięknego Czytania - opowiadania o przyjaźni. Konkurs z okazji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

10. Czytelnik Roku Szkolnego 2016/2017.

 

IMPREZY KULTURALNE

 

1. Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza - wystawa.

2. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (X 2015):

- wyjście do MBP w Łebie (popularyzacja czytelnictwa i edukacja regionalna)

- warsztaty dziennikarskie,

- gazetki tematyczne,

- plebiscyt na najciekawszą książkę,

- spotkanie dyskusyjnego Klubu Miłośników Książki,

- ankieta badająca zainteresowania czytelnicze uczniów gimnazjum.

3.Dzień Papieski- recytacja wiersza i wystawa przybliżająca sylwetkę patrona naszej szkoły.

4.  DEN - akademia. Prezentacja filmu o szkole.

5. Obchody Święta Niepodległości.

6. Spotkanie z pisarzem Danielem Odiją - 6 XII 2016.

7. Warsztaty dziennikarsko-literackie pod kierunkiem Daniela Odiji - 6 XII 2016.

8. Międzynarodowy dzień Języka Ojczystego - 21 II.

5. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23 IV 2016):

- spotkanie Klubu Miłośników Książki,

6. Okolicznościowe wystawki książek i redagowanie gazetki tematycznej.

7. Rejestrowanie najważniejszych wydarzeń z życia gimnazjum w kronice szkoły i na stronie internetowej.

9. Współpraca z Samorządem Szkoły.